Så här började allting...

Holistiskt tillvägagångssätt sedan 1996

Dåtidens ekologiska tillvägagångssätt påminner om hur allting startade med vårt familjeföretag Majana – i pappas biodling hemma på gården. Mamma förundrades över hur dessa små varelser, dag ut och dag in, arbetade för att skapa deras fantastiska produkter. Hennes beundran i kombination med vilja att inspirera till en mer hälsosam livsstil och på ett holistiskt tillvägagångssätt göra världen vackrare, guidade henne att 1996 grunda hudvårdsföretaget Majana – komponerat efter döttrarnas namn Marija, Jelena, och Ana

Skräddarsydd hudvård tack vare binas visdom

Mamma, till vardags en omtyckt lärare i kemi, tog till vara på naturens urkraft och tillsammans med pappas honungsbin skapade hon den ena hudvårdsprodukten efter den andra.

Det hindrade inte mamma att hon var långt före sin tid, marknaden för kosmetisk hudvård utan syntetiska ämnen var i stort sett obefintlig på 90-talet. Mamma började i liten skala – i nära kontakt med användarna av hennes hudvårdsprodukter. Resultatet var slående och Majanas goda rykte spreds, och företaget började växa i samma takt.