Köpvillkor

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.majana.se (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Majana Health Concept AB, organisationsnummer 559382-4948 (”Majana”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Majana framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Majana accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp från personer under 18 år. Majana förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Majana reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Majana har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Majana  naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Majana fortsätter med beställningen. All bildinformation på sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Majana ansvarar inte för information på sajten som kommer från en tredje part.

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Majana eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Majana.

 

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Majanas Integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Majana bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Majana per e-post. Majana uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Majanas kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Majana. Om beställningen återkallas så kommer Majana att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen. 

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1
När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Majanas behandling av personuppgifter finns i Majanas Integritetspolicy

3.2
Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Majana om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3
Om Majana misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Majana rätt att stänga av dig. Majana har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1
Vid beställning via sajten gäller de priser som anges på sajten. Priser anges i svenska kronor eller euro beroende på vad du väljer, och priserna är alltid inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella fraktavgifter som anges separat i kassan.

4.2
Du kan betala på de sätt som anges på sajten. Majana har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen. Majana förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

 

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Majana kan från tid till annan erbjuda kampanjer på sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Majana i samband med kampanjen. Majana förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

6. LEVERANS OCH TRANSPORT

6.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på sajtens varusida. Under avsnittet ”leveransalternativ” kan du även se respektive leveransalternativs förväntade leveranstid. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 14 dagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.2
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.  

 

7. ÅNGERRÄTT 

7.1
Vid köp av varor på sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Majana detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Dessutom har du som kund alltid 100% nöjd kund-garanti, vilket innebär att om du inte är nöjd med din vara som du har handlat hos Majana har du alltid rätt att få pengarna tillbaka om du meddelar detta inom 30 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan.

7.2
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Majana. Du ska ange ditt namn, din adress och ordernummer i ett mail som du skickar till info@studiomajana.se. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

7.3
Vid utövande av ångerrätten eller vår 100% nöjd kund-garanti står vi för returfrakten, men du ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum du meddelande Majana om utövande av ångerrätt eller 100% nöjd kund-garanti. Varan ska skickas väl emballerad och i fint skick. Returer ska göras till Majana enligt de metoder och anvisningar som anges av Majana när du meddelar om utövandet av ångerrätten eller 100% nöjd kund-garanti.

7.4
Ibland kan Majana erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Sajten.


7.5
När Du ångrar ditt köp betalar Majana tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Majana rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.6
Majana betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum vi tog emot din retur och skickade dig en returbekräftelse via mail. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde när du köpte varan, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

8. REKLAMATION

8.1
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta Majana så snart som möjligt, dock senaste 14 dagar efter du mottagit din order. Kontakta vår kundtjänst på info@studiomajana.se. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

8.2
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Majana att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Majana strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Majana mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid ibland. Majana förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Majana riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

  

9. FORCE MAJEURE

Majana ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Majana inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Majana Health Concept  rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Majana förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Majana har informerat dig om ändringarna. Majana rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.